VÅR RESA MOT TRANSPARENT

HÅLLBARHET

Vår resa...

Vi identifierar oss som ett hållbart varumärke. Resan mot ett helt hållbart varumärke är ett strategiskt val och âr en del av våran identitet som varumärke från Hornbæk nära skog och natur. Att ta hand om vår planet så bra som möjligt är viktigt för oss och en del av vårt ekodesignprojekt, där alla i produktutvecklingsteamet kontinuerligt utbildas och ges möjlighet att möta och utveckla hållbara produkter. 

SAMARBETSPARTNERNA

Vår uppförandekod ligger i kärnan av alla våra partnerskap.

Alla våra leverantörer väljs ut på grundlag av att de kan och har skrivit under våran uppförandekod.

Vi definierar våra CSR-mål som att ligga i linje med FN:s 10 globala mål, där alla våra leverantörer är tredjepartsreviderade av externa revisionsbyråer som Amfori, BSCI, Bureu Veritas, SGS, Sedex. Alla leverantörer granskas antingen av oss eller en tredje part för social och miljömässig efterlevnad av nationell CSR-lagstiftning. Våra leverantörer levererar nya rapporter årligen och vi strävar efter att besöka dem minst en gång om året.  

PRODUKTERNA

I full överensstämmelse med ESG-regleringen.

Tillverkas huvudsakligen i Kina. Eftersom våra produkter är av hög komplexitet och funktionalitet arbetar vi med dom bästa leverantörerna inom varje produktkategori. Samarbetet bottnar i många års utveckling av både produkter och relationer. Detta säkerställer en kontinuerlig kvalitetssäkring, vilket är kärnan i vårt DNA.

Ingen av våra produkter avviker från de krav som EU ställer i deras ESG-regler och vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet mot en ännu grönare framtid. På samma sätt säkerställer vi i samarbete med våra leverantörer att vi håller oss uppdaterade om REACH och kontinuerligt utvecklar våra produkter med de nya standarderna. Alla våra produkter är kontrollerade för nickel och PFAS och ligger betydligt under de tillåtna gränsvärdena. Vi strävar efter att endast arbeta med återvunnen polyester där det är möjligt.

Framtidens materialutveckling är en process som vi följer noga och syftar till att hjälpa till att lyfta utvecklingen genom att införliva dem i våra produkter.

FÖRPACKNINGEN

Vi arbetar kontinuerligen för att minska vårt Co2 miljöavtryck.

Förpackningar är ett område i ständig utveckling och vi ser att mer kan göras för att minska förbruk, vi arbetar kontinuerligen för att minska vårt Co2 miljöavtryck.

Under 2019 ingick vi avtal om hantering av papir förpackningar i Tyskland, vi kommer att sprida detta samarbete i EU i takt med att länderna inför de nya EU-reglerna, nästa länder att börja med detta är Spanien och Grekland. På plastområdet händer det också mycket, speciellt kring engångsplast, som vi tyvärr använder en del av.

Vi arbetar ständigt med att göra våra förpackningar mer hållbara. 2024 konsoliderar vi vår data inom förpackningsområdet och sätter ambitiösa mål för framtiden och kommer att kunna rapportera om detta 2025.

TRANSPORTEN

Påbörjar vi en datadriven och systematiserad uppföljning av vår miljöpåverkan.

På transportsidan kommer vi även under 2024 att fortsätta den effektivisering och rationalisering som vi påbörjade 2022. Vi kommer inledningsvis att arbeta med en ytterligare kartläggning av våra inköpsmönster och tillhörande transportmöjligheter inklusive de individuella behoven och kombinera detta med analyser av alternativen som är att minimera transporter från producent till slutkonsument. Målet âr en ambitiös minimering av företagets totala Co2-fotavtryck genom optimerad produktion och transporter.

Under 2024 påbörjar vi en datadriven och systematiserad uppföljning av vår miljöpåverkan inom transportområdet, inklusive fokus på en ökad användning av grönare transportlösningar. Det digitala systemstödet kommer att omfatta och samla in information om alla transportformer som den enskilda produkten utsätts för under sin livstid.

FÖRNYBAR ENERGI

Sedan 1 oktober 2016 har vi omvandlat 100 % av våra elinköp för alla byggnader och installationer som ägs eller hyrs av koncernen till förnybar och CO2-neutral energi producerad av dansk vind- och solkraft.

Blir grönare...

Under samma period flyttade vi vårt lager från ett 8000 m2 olje eldat lager till ett 4500 m2 fjärnvärmeuppvärmt lager. Vi har flyttat närmare mottagningshamnarna, vilket har resulterat i kortare transporter med lastbil från hamn till lager och samtidigt närmare våra största europeiska marknader, det vill säga kortare avstånd från lager till kunder. Under de senaste 2 åren har vi minskat vår egen fordonsflotta till ett absolut minimum och idag betalar vi mestadels milersättning för de anställdas egna hybrid- eller elbilar. På huvudkontoret har vi infört zonstyrd värmeledning, vi kompletterar uppvärmningen med värmepumpar som går på CO"-neutral el. Vi har bytt ut 80% av belysningen på huvudkontoret med lysdioder.