Förpackningar är ett område i ständig utveckling och vi ser att mer kan göras för att minska förbruk, vi arbetar kontinuerligen för att minska vårt Co2 miljöavtryck.

Under 2019 ingick vi avtal om hantering av papir förpackningar i Tyskland, vi kommer att sprida detta samarbete i EU i takt med att länderna inför de nya EU-reglerna, nästa länder att börja med detta är Spanien och Grekland. På plastområdet händer det också mycket, speciellt kring engångsplast, som vi tyvärr använder en del av.

Vi arbetar ständigt med att göra våra förpackningar mer hållbara. 2024 konsoliderar vi vår data inom förpackningsområdet och sätter ambitiösa mål för framtiden och kommer att kunna rapportera om detta 2025.