Tillverkas huvudsakligen i Kina. Eftersom våra produkter är av hög komplexitet och funktionalitet arbetar vi med dom bästa leverantörerna inom varje produktkategori. Samarbetet bottnar i många års utveckling av både produkter och relationer. Detta säkerställer en kontinuerlig kvalitetssäkring, vilket är kärnan i vårt DNA.

Ingen av våra produkter avviker från de krav som EU ställer i deras ESG-regler och vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet mot en ännu grönare framtid. På samma sätt säkerställer vi i samarbete med våra leverantörer att vi håller oss uppdaterade om REACH och kontinuerligt utvecklar våra produkter med de nya standarderna. Alla våra produkter är kontrollerade för nickel och PFAS och ligger betydligt under de tillåtna gränsvärdena. Vi strävar efter att endast arbeta med återvunnen polyester där det är möjligt.

Framtidens materialutveckling är en process som vi följer noga och syftar till att hjälpa till att lyfta utvecklingen genom att införliva dem i våra produkter.