Alla våra leverantörer väljs ut på grundlag av att de kan och har skrivit under våran uppförandekod.

Vi definierar våra CSR-mål som att ligga i linje med FN:s 10 globala mål, där alla våra leverantörer är tredjepartsreviderade av externa revisionsbyråer som Amfori, BSCI, Bureu Veritas, SGS, Sedex. Alla leverantörer granskas antingen av oss eller en tredje part för social och miljömässig efterlevnad av nationell CSR-lagstiftning. Våra leverantörer levererar nya rapporter årligen och vi strävar efter att besöka dem minst en gång om året.